ecovent.dk

Dårligt indeklima og Skimmelsvampe er et voksende problem i danske boliger, og der stilles derfor også større krav om mekanisk ventilation ved nybyggeri, for at sikre et godt indeklima.

Indeluften skal være frisk og sund og det væsentlig at den jævnligt skiftes ud med en renere og tørre luft.
Indeluften "forurenes" konstant af huset beboere, når der vaskes tøj, laves mad eller fx. tages bad. Det er derfor vigtigt at luften udskiftes så der opretholdes et sundt indeklima.

Et EcoVent anlægs har følgende effekt på indeklimaet

Luftfugtigheden bliver nedsat:
Fugtig/lummer luft bliver udskiftet med frisk opvarmet og tør luft. Det sker ved at kold frisk luft på vej ind, bliver opvarmet af udsugningsluften på vej ud af bygningen. Da varm indeluft indeholder mere vand end den kolde udeluft vil den relative luftfugtighed i indblæsningsluften være lavere.
At sænke luftfugtigheden gavner på flere måder: Direkte forbedring af indeklimaet gennem lavere luftfugtighed – og via den effekt lav luftfugtighed har på blandt andet svamp, mug, støvmider og bakterievækst der kan føre til forskellige former for allergi.
Partikler i luften bliver fjernet: Gennem udsugning føres partikler – og gasser – ud af rummene. Partiklerne bliver opsamlet af udsugningsfiltret for at beskytte anlægget. Effekten af udsugningen er så stor, at man vil opleve et markant mindre behov for at tørre støv af.

Kan man få frisk luft, som er renere end frisk luft?
Faktisk er luften i indblæsningen renere end udeluften. Ved at filtrere luften der blæses ind fjernes alle udefra kommende luftgener såsom pollen, støv, sod og os fra udstødninger. EcoVent kan endvidere levere filtre som kan fjerne eventuelle lugtgener fra f.eks. landbruget eller industrien.
Byggeriets sundhed
Ikke kun mennesker har brug for en fornuftig ventilation. Også bygninger og de materialer de er lavet af bliver påvirket af indeklimaet. Den vigtigste parameter er fugtigheden. Alle har set rådne vinduer og træværk og svamp/mug på vægge i dårligt ventilerede rum.

Ved at installere et ventilationsanlæg med balanceret varmegenvinding vil diverse indeklimaproblemer blive fjernet.

Vi har alt hvad der skal bruges til installation af ventilation i din ejendom.