Et enkelt, effektivt og gennemprøvet testsystem...
Et elektronisk sende- og modtage-system giver der forenkler lokalisering, fejlfinding og dybdemåling af næsten alle typer kabler. -
trafiks o Kabelfinding, retningsbestemmelse og dybdemåling.
Afledningsfejl op til 1,5 megaohm findes med 10 cm's nøjagtighed.
Kabelfejl under f.eks. asfalt kan lokaliseres fra vejkant, og rækkevidden er henholdsvis 1,6 km (300 Khz) og 5 km (481 Hz).
Kabler i drift (selv under 10 meter vand) lokaliseres uden afbrydelse af strømtilførsel.
Adskillelse af tele-og spændingsførende kabler muliggøres ved hjælp af indbygget powermode (50 Hz),
Kabelender, afgreninger og lederpar i signalkabler lokaliseres let ved brug af det tilhørende udstyr.

Det giver disse fordele:
Du undgår at grave forkerte og store huller..
Du undgår at følge et forkert kabel..
Du undgår at ødelægge kabler ved større gravearbejder...
Du undgår at »brænde fejlen ned på plastkabler.
Du er uafhængig af 230 Volt...
Du får ikke forstyrrelser fra 50 Hz og trafikstøj...

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til - Deres kabelfejlfinder.