ecovent.dk

Dårligt indeklima og Skimmelsvampe er et
voksende problem i danske boliger, og der
stilles derfor også krav om mekanisk ventilation ved nybyggeri for at sikre et godt indeklima.

Indeluften skal være frisk og sund og det væsentlig at den jævnligt skiftes ud med en renere og tørre luft.
Indeluften "forurenes" konstant af huset beboere, når der vaskes tøj, laves mad eller fx. tages bad. Det er derfor vigtigt at luften udskiftes så der opretholdes et sundt indeklima.
Især køkken og badeværelse har behov for mekanisk ventilation, da det her tit ikke er hensigtsmæssigt at åbne vinduet når der er behov for udluftning.

Vi har alt hvad der skal bruges til installation af ventilation i din ejendom.